Цени за периферия и UPS

                                 ПЕЧАТАЩИ И СКАНИРАЩИ УСТРОЙСТВА
Диагностика на печатащо или сканиращо устройство в сервизния център                                    24.00 лв.
Диагностика на печатащо или сканиращо устройство в обект на клиента                                               36.00 лв.
Диагностика на плотер до 24“ в обект на клиента (транспорта се начислява отделно)                      42.00 лв.
Диагностика на плотер над 24“ в обект на клиента (транспорта се начислява отделно)                    54.00 лв.
Профилактика и ремонт (с вкл диагностика) на мастилено-струен или монохромен лазерен принтер (SOHO клас)  48.00 лв.
Профилактика и ремонт (с вкл диагностика) на широкоформатен мастилено-струен принтер (плотер) до 24“ или цветен лазерен принтер (бизнес клас)   72.00 лв.
                                                                  
Профилактика и ремонт (с вкл диагностика) на широкоформатен мастилено-струен принтер (плотер) над 24“ в обект на клиента
(транспорта се начислява отделно)     96.00 лв.
                        
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на плотер А1, А0                              120.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на плотер А2                                  72.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на принтер - локално                     24.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на принтер с JetDirect или мрежов порт и до 3 работни места    48.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на скенер                                         48.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на друго периферно устройство  48.00 лв.
Техническа и софтуерна (драйвери за 1 раб. място) инсталация на цветен лазерен принтер       60.00 лв.
                      НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ ИЗТОЧНИЦИ
Диагностика на UPS до 1кVA в сервизния център                                                                                            24.00 лв.
Диагностика на UPS над 1кVA в сервизния център                                                                                          48.00 лв.
Ремонт на UPS до 1кVA, без цената на частите                                                                                          48.00 лв.
Ремонт на UPS от 1кVA до 5kVA, без цената на частите на човекочас                                                    36.00 лв.
Ремонт на UPS над 5kVA, без цената на частите, на човекочас                                                               48.00 лв.
Смяна на акумулатори на UPS в сервизен център до 1kVA, без цената им                                            24.00 лв.
 Смяна на акумулатори на UPS в сервизен център до 5kVA, без цената им                                         36.00 лв.
Експресна диагностика към цената на стандартната услуга     *Важи за всяка услуга Диагностика в ценовата листа
+ 50%
Всички цени са с включен ДДС!
Потребителят има право да поиска изготвянето на предварителна писмена оферта за ремонтите и/или другите услуги, които желае да получи.
Рекламациите за предоставените услуги се извършват по реда на Закона за защита на потребителите.
Оставяйки устройство за ремонт и/или техническа консултация, клиентът:
1. Декларира, че е съобщил всички известни му дефекти, в това число и причинени от него.
2. Се съгласява да заплати диагностика, в това число и в случаите, когато: 
• проблемът е диагностициран коректно, но е неотстраним по причини независещи от сервизната организация, напр. невъзможност за доставка на рез. част;
• проблемът в действителност не се открива/проявява;
• проблемът не е обект на гаранцията дадена от производителя; 
• клиентът отказва ремонт поради свои съображения.
3. Не дължи отделна цена за диагностика, при одобрен от клиента ремонт.
Следните услуги не са гаранционни ремонти и не се извършват безплатно:
• Поддръжка, настройка и възстановяване на операционна система, драйвери, приложен софтуер и данни;
• Отстраняване на заседнал лист хартия от принтер или копирна машина от място, достъпно за потребителя;
• Отстраняване на повреда, причинена от използването на софтуер, инф.носители, рез.части, аксесоари или неоригинални консумативи, които не са доставени или одобрени от производителя;
• Отстраняване на повреда причинена от неоторизирана намеса по продукта;
• Профилактика: технически преглед, почистване, подмяна на консумативи и др.
Забележка: Съхранението на данни създадени от приложен софтуер и/или всички видове настройки, сертификати и пароли е отговорност на потребителя.
Законоустановеният максимален срок за ремонт на гаранционна техника е 30 календарни дни, освен когато производителят е определил друг.
След приключване на ремонта или при нужда от допълнителна нформация клиентът бива уведомяван на посочен в заявката телефон, e-mail или чрез SMS.
Сервизът не носи отговорност и не съхранява продукти, непотърсени до 3 месеца след уведомяване за приключен ремонт.