Цени за софтуерни услуги

Предоставяне на драйвери, updates и др. на носител на клиенти закупили стока от Лирекс  безплатно
Намиране и инсталиране на подходящ драйвер    12.00 лв.
Инсталиране на драйвер предоставен от клиента     12.00 лв.
Обновление на BIOS    18.00 лв.
Инсталиране на лицензирани (вкл.GPL) несървърни ОС, офис пакет и цялостна настройка на компютърна
система с носители и драйвери предоставени от клиента  60.00 лв.
Инсталиране на лицензирани (вкл.GPL) несървърни ОС с носители и драйвери предоставени от клиента    36.00 лв.
Инсталиране на лицензиран (вкл.GPL) офис пакет с носител предоставен от клиента    12.00 лв.
   
Инсталиране на лицензирана (вкл.GPL) антивирусна програма   12.00 лв.
   
Откриване и почистване на вируси, без гарантирана функционалност на ОС, след почистването 36.00 лв.
   
Изготвяне побайтово изображение от разпознаваем от BIOS твърд диск или дял от него,
върху нов твърд диск, без гаранция за работоспособност на ОС и цялост на всички данни 48.00 лв.
   
Отстраняване на проблеми по несървърни ОС, без преинсталиране   36.00 лв.
 
Спасяване и възстановяване информация до 50GB от четим твърд диск 60.00 лв.
 
Инсталиране на лицензиран софтуерeн продукт, предоставен от клиента 18.00 лв.
 
Настройка на софтуерен продукт   18.00 лв.
Настройка на BIOS 12.00 лв.
 
Разделяне и форматиране на твърд диск 12.00 лв.
    
Диагностика и реалокиране лоши сектори на твърд диск с негарантиран резултат    24.00 лв.
Всички цени са с включен ДДС!